Projekt 1

Föreställ dig att du varje gång du ska besöka en webbsida eller skicka ett mejl hade behövt leta reda på rätt nummer i ett register och sedan skriva in en lång sifferkombination i stället för ett domännamn. Det här var realiteten innan domännamnssystemet, DNS, skapades i 1983

1985 väljer Nordiska ministerrådet att satsa på Nordunet – ett datornät som knyter samman de nordiska forsknings- och utbildningsnäten. Tack vare detta sker en snabb utveckling av internet i Norden. 1989 Tim Berners-Lee skapar under året det som ska bli World Wide Web - det första systemet för att enkelt länka till och mellan saker, som dessutom är fritt och gratis att använda.

Mosaic var det den första webbläsaren som blev fick ett brett genomslag, särskilt när Windows-versionen kom i november 1993.

Copyright©